Jak to děláme

Využíváme ovoce a zeleninu z vlastních zdrojů – sadů a polí. Zárověň vykupujeme ty nejkvalitnější suroviny, výhradně od českých a moravských farmářů.

Veškeré ovoce je ručně tříděné a pro sušení se vybírají pouze zcela zdravé plody. Zelenina musí být čistá, nepoškozená, předem určené velikosti.

Produkty nejsou před sušením nijak chemicky čištěny ani ošetřeny. Při příjmu jsou suroviny uskladněny v chladícím boxu a následně ihned zpracovávány, aby nedocházelo k degradaci výpěstku.

Na čistící lince je výpěstek pečlivě a šetrně zbaven všech nečistot.

Několikastupňový proces mytí, odšťopkovávačka, vypeckovávačka a loupačka na zeleninu připraví plody k dalšímu čistému zpracování.

Ošištěné plody jsou opětovně kontrolovány a případné nedostatky jsou ručně odstraněny nebo je plod vyřazen z dalšího zpracování.

V dalším procesu dochází k krouhání zeleniny a ovoce dle požadavku odběratelů na měsíčky, plátky, kostičky…

Sušení probíhá šetrně za pomoci proudění horkého vzduchu, pomalu, dle tradičních receptur.

Sušící linka je pořízena od německé firmy Binder. Jedná se o třípásovou sušící linku, která využívá odpadní teplo z naší bioplynové stanice.

Jedině tímto šetrným sušením si zachová výsledný produkt aroma, chuť a dostatek vitamínů.

Při výstupu z linky je produkt opět ručně zkontrolován a vytříděn.

Na balící lince je dávkován dle požadavku zákazníků a zabalen do speciálních, silnostěnných sáčků pro udržení delší trvanlivosti a vysoké kvality výrobku.

Průmyslová balička je schopna zabalit produkty ve velkém balení pro velkoodběratele k dalšímu zpracování a zároveň i malospotřebitelské balení od 50 g do 500 g.